OM OSS I 100 METERSKOGEN FAMILIEBARNEHAGE

- uteliv -


Hverdagene i barnehagen påvirkes av årstidene og hva som skjer i naturen.
Vi er opptatt av å bruke naturen i det daglige og å gjøre barna kjent med dens mange muligheter.
Vi ønsker å vise barna ressurser vi finner i naturen, og hvordan vi på best mulig måte kan utnytte disse.
Vi plukker bær, lager syltetøy, brygger saft og andre ting vi kan lære å bruke naturen til.
Vi har også to drivhus som vi benytter oss av, hvor vi dyrker ulike sorter.
Barnehagen har foreløpig bare to kaniner, men vi ønsker å utvide dyreholdet noe.
I sommerhalvåret har vi hester på beite på jordene rundt barnehagen.
Oppfølging av dyrene er en del av de daglige gjøremålene til barna.

Lek og sosialt samspill er grobunn til utvikling og læring, noe vi er opptatt av i Hundremeterskogen familiebarnehage.
Derfor er dette utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter.
Vi mener barn er små individer med egne meninger og opplevelser, og at vi voksne må legge til rette for at barna
erfarer og tilegner seg ny kunnskap ut fra sine egne evner og behov.
Vi ønsker å bidra til en trygg hverdag for hvert enkelt barn, der de føler tilhørighet til en gruppe og opplever anerkjennelse for den de er.
Dette mener vi gjøres best i samarbeid med de voksne som kjenner barnet best.
Vår visjon er: Trygghet og tilhørighet skaper en bedre hverdag.
[ Lukk vinduet ]

jordan 6 black infrared Legend Blue 11s beats by dre outlet louis vuitton outlet coach outlet online black infrared 6s jordan 6 black infrared michael kors outlet coach outlet online legend blue 11s coach outlet online beats by dre outlet sac louis vuitton beats by dre cheap jordan 6 black infrared louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors outlet jordan 6 black infrared black infrared 6s legend blue 11s jordan 11 legend blue black infrared 6s black infrared 6s barons 13s louis vuitton outlet louis vuitton outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue uggs black friday michael kors outlet legend blue 11s coach black friday lebron 12 jordan 6 black infrared coach black friday louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 11 legend blue